อดีตพนักงานของ Coinbase ที่เป็นหัวใจของคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน ได้อ้อนวอนไม่ผิด ทนายอ้างว่าทรัพย์สินไม่ใช่หลักทรัพย์

อดีตพนักงาน Coinbase ที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อขายโดยใช้ข้อมู […]